Surf Project

Het goede doel waar wij dit jaar geld voor inzamelen is het Surf Project.

Het Surf Project geeft surfles aan kinderen met het syndroom van Down, autisme of ADHD. Het Surf Project maakt surfen in kleine teams mogelijk in een veilige, aangepaste omgeving met individuele begeleiding.

Surfen heeft een positief effect op de ontwikkeling. Het versterkt het zelfvertrouwen, kinderen worden er fysiek fit van en het vergroot sociale vaardigheden.